Friday, February 28, 2014

Sing If You Can - Đồ Ai Hát Được trên Android

Standard


Sing If You Can - Đố Ai Hát Được phiên bản Việt Nam.

GIỚI THIỆU
- Nội dung hiển thị trong ứng dụng này là có sẵn thông qua tìm kiếm trên YouTube.
- Các nội dung được cung cấp trong ứng dụng này được tổ chức bởi YouTube và có sẵn trong phạm vi công cộng như: youtube.com. Chúng tôi không tải lên bất kỳ video lên YouTube.

CHỨC NĂNG
- Dễ dàng duyệt và tìm kiếm các video âm nhạc yêu thích của bạn
- Danh sách các phiên bản Sing If You Can của các nước.
- Tạo và quản lý danh sách nhạc.
- Hỗ trợ lặp đi lặp lại và ngẫu nhiên khi chạy video.
- Quản lý danh sách yêu thích, danh sách nhạc, danh sách lịch sử.
- Hỗ trợ video chất lượng cao.
- Chia sẻ video yêu thích của bạn với bạn bè của bạn thông qua mạng xã hội.

THÔNG TIN:
- Nếu bạn thích nó, xin vui lòng dành chút thời gian để đánh giá nó.Nó sẽ giúp chúng tôi rất nhiều. Rất cám ơn các bạn!!!.

0 comments:

Post a Comment