Saturday, February 15, 2014

Bé học chữ cái - ABC Memory Game for Kids

Standard
Bé học chữ cái - Alphabet Memory Game for Kids
CÁCH CHƠI
- Hãy cố gắng tìm ra những chữ cái giống nhau bằng cách chọn các dấu chấm hỏi để chữ cái hiện lên. Hãy tập trung và nhớ chính xác ví trí của nó. Hãy cố gắng lên nhé.
- Tìm Bảng chữ cái cũng có thể được sử dụng như là công cụ giáo dục tốt nhất để giúp trẻ em. Đào tạo giúp đỡ và quan sát não của trẻ , nhận thức, tập trung, trí nhớ, sự sáng tạo và trí tưởng tượng để cải thiện . Tốc độ phản ứng và phối hợp của bộ não và tay . Thực hiện khả năng trực quan để quan sát các đối tượng động.

TÍNH NĂNG
- 3 khó khăn khác nhau ( đứa trẻ: 3x2 ; dễ dàng : 4x3 ; bình thường : 5x4 ; cứng: 6x4 ; khác : 3x2 -> 9x6 )
- Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ.


THÔNG TIN
- Ứng dụng phù hợp với tác cả mọi lứa tuổi. Từ trẻ em, học sinh, sinh viên, người lớn, ...
- Nếu bạn thích nó , xin vui lòng dành chút thời gian để đánh giá it.It sẽ giúp chúng tôi rất nhiều . Nhờ hỗ trợ của bạn!

Download: https://goo.gl/cB5MGW
SUSU - Android Apps: https://goo.gl/CCzvsq
Facebook: https://goo.gl/1mGc7R

0 comments:

Post a Comment