Thursday, January 29, 2015

[Ứng dụng Android] Học Toán - Toán Trí Tuệ

Standard
    math_challenge_02       math_challenge_03       math_challenge_01        


qrcode.30498240Giới thiệu
  • Học Toán - Toán Trí Tuệ giúp bạn có những kỹ năng thực hành toán học nhanh.
  • Đây là một trò chơi toán học giáo dục cho con em của bạn và có thể cho tất cả mọi người. Đây là một bài kiểm tra não rất tốt và bạn có thể cải thiện tốc độ tính toán toán học của bạn.
  • Điểm của bạn là tổng điểm của tất cả các cấp độ & phần học tập.
  • Dễ sử dụng và hoàn toàn miễn phí !.
  • Đây là một bài tập thể dục toán học hoàn hảo cho trẻ em và tất cả mọi người. Đây quả thật là một thách thức hoàn hảo cho bạn!

Tính năng chính
  • 30 cấp độ với cấp độ khó tăng dần
  • Thực hành cộng, trừ, nhân và chia vào các số dương và âm, ...
  • Tính toán trên hai và ba đối số.
  • Tìm hiểu thêm cơ bản - trừ - nhân - chia.
  • Xếp hạng người có số điểm cao nhất và thành tựu.
  • Gửi thông tin cho tất cả các bà cha mẹ, thầy cô giáo, xem qua Gmail, SMS, Facebook, Twitter, ...

Thông tin
  • Nếu bạn thích nó, xin vui lòng mất một chút thời gian để đánh giá nó. Nó sẽ giúp chúng tôi rất nhiều. Cảm ơn bạn rất nhiều.
• Facebook: https://www.facebook.com/susuapps
• Download from Google Play: https://goo.gl/kBRj7Z
• Google play: https://goo.gl/CCzvsq
• Like us on Facebook: http://goo.gl/1mGc7R

0 comments:

Post a Comment