Friday, March 28, 2014

Tiểu thuyết kinh di trên Android

Standard

- Ứng dụng gồm nhiều tiểu thuyết kinh dị giúp bạn có thể đọc được những câu truyện hay, lạnh người, lạnh gáy, sợ, ...
- Tiểu thuyết kinh dị, ma quái dành cho điện thoại, khuyến cáo truyện không dành cho người yếu tim hoặc nhát ma!
- Ứng dụng Tiểu thuyết kinh dị cho phép bạn đọc Offline.
- Với nhiều tiểu thuyết kinh dị hay đang chờ bạn đọc.
- Nếu bạn thích nó, xin vui lòng dành chút thời gian để đánh giá nó.Nó sẽ giúp chúng tôi rất nhiều. Rất cám ơn các bạn!!!.

0 comments:

Post a Comment